Test Prescription Code (TPC)

De Test Prescription Code, ook activatiecode genoemd, is een code die wordt toegekend aan personen die bij voorrang moeten worden getest op besmetting met het virus, zoals vermoedelijk besmette personen, hoogrisicocontacten van een besmet persoon of personen die uit het buitenland aankomen in België en gedurende de voorbij periode hebben verbleven in een risicogebied.

De Test Prescription Code is steeds een code van 16 alfanumerieke posities (4 blokken van 4 posities) en wordt in een SMS verzonden vanop een vast telefoonnummer, met als bericht:

Corona test prescription code: xxxx xxxx xxxx xxxx Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Bewahren Sie diese SMS auf.

Opgelet !

De Test Prescription Code of activatiecode mag niet worden verward met

  • de bevestigingscode van 6 numerieke posities die een persoon die een Passenger Locator Form (PLF) elektronisch wenst over te maken per SMS; deze code wordt, naargelang de taal gekozen door de indiener van de PLF, voorafgegaan door één van de volgende teksten: Gebruik deze code om je PLF verder in te vullen – Utilisez ce code pour compléter votre PLF – Verwenden Sie diesen Code, um Ihre PLF weiter auszufüllen – Use this code to complete your PLF
  • het unieke identificatienummer van 36 posities dat een persoon, die een Passenger Locator Form (PLF) elektronisch heeft overgemaakt, op het scherm te zien krijgt en per mail toegestuurd krijgt in de vorm van een QR-code;
  • de testode van 17 numerieke posities die een gebruiker van de contactopsporingsapp met zijn app genereert wanneer hij getest wordt en die zijn arts of hijzelf moet meedelen aan Sciensano om op een anonieme wijze op de hoogte te worden gesteld door de contactopsporingsapp van het testresultaat.