INSZ

Het IdentificatieNummer Sociale Zekerheid (INSZ) is het unieke identificatienummer waarmee een persoon wordt geïdentificeerd in o.a. de gezondheids- en sociale sector.

Het INSZ bestaat uit 11 numerieke posities. Het is het Rijksregisternummer voor de personen die over dergelijk nummer beschikken en een nummer toegekend door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (het zogenaamde KSZ-nummer of Bis-nummer) voor de andere personen.

Het INSZ bevindt zich linksboven op de achterkant van de elektronische identiteitskaart

of rechtsboven op de voorkant van de isi+ kaart